Photo L'ecole

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de online schoolfotowebshop van Photo l'ecole, in relatie tot haar producten aangeboden op deze site of afgeleiden daarvan. Het doen van een bestelling via eerdergenoemde site(s), houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1. Aanbiedingen, prijzen en betalingen
1.1 Alle aanbiedingen op onze interactieve bestelsite zijn vrijblijvend en wij behouden ons het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
2.1 Correspondentie betreffende de op deze website aangeboden en bestelde producten, vindt plaats via e-mail en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het aan ons verstrekken van de juiste adresgegevens, het juiste e-mail adres en betalingsgegevens.

3. Overmacht
3.1 Wij kunnen, in geval van overmacht, de uitvoering van uw bestelling opschorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat wij verplicht zijn tot schadevergoeding. Wij dienen u echter in dat geval hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen.
3.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan ons kan worden toegerekend, omdat dit niet te wijten is aan haar (volgens de wet) toerekenbare schuld.

4. Kwaliteit van geleverde producten
4.1 Tussen het eerder aan u geleverde beeldmateriaal en/of door de klant aangeleverd beeldmateriaal en het gedrukte eindresultaat kunnen kwaliteitsverschillen ontstaan. De online schoolfotowebshop van Photo l'ecole is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen tussen getoonde voorbeelden en het eindresultaat.
4.2 Wij wijzen de klant er op dat de kwaliteit van het eventueel door de klant gebruikte digitale beeldmateriaal de kwaliteit van het afgedrukte eindproduct negatief kan beïnvloeden. Zowel de resolutie,  als de toegepaste compressie kunnen van invloed zijn op de afdrukkwaliteit. Bij producten welke van onze professionele bestanden zijn vervaardigd zullen conform de door u, via de site opgegeven criteria worden vervaardigd.
4.3 De aansprakelijkheid van de online schoolfotowebshop blijft beperkt tot verwijtbare productiefouten.

5. Productassortiment
5.1 Het op deze website getoonde beeldmateriaal geeft slechts een indicatie van het productassortiment. Tussen de getoonde voorbeelden en de geleverde producten kunnen kleine afwijkingen bestaan.

6. Verantwoordelijkheid voor beeldmateriaal en teksten
6.1 Beeldmateriaal dat wordt gebruikt valt volledig onder de Nederlandse regelgeving omtrent copyright. Dit Copyright ligt volledig bij de fotograaf.
6.2 De verantwoordelijkheid voor aangeleverd materiaal, zowel beeldmateriaal als teksten, ligt niet bij de online schoolfotowebshop van Photo l'ecole. Wij gaan er van uit dat het auteursrecht van aan haar geleverde bestanden bij de klant ligt en aan alle in Nederland geldende wetten en regels voldoet.

7. Recht
7.1 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8. Herroepingsrecht
8.1 In Nederland heeft elke consument een herroepingsrecht op een aankoop op afstand. De producten van de online schoolfotowebshop van Photo l'ecole zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, omdat dit gepersonaliseerde fotoproducten betreffen. Producten en/of hele bestellingen kunnen daarom niet retourneerd of geannuleerd worden.

9. Levertijd
9.1 Alle opdrachten worden binnen 5 werkdagen na bestelling en betaling door ons verzonden (tenzij anders aangegeven).
Vertragingen in de levertijden kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot annulering van de order.

10. Garantie
10.1 Reclamaties dienen, voorzover het een duidelijke klacht betreft, uiterlijk binnen 30 dagen na de besteldatum, kenbaar gemaakt te worden. Bij gegronde klachten kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt op het opnieuw uitvoeren van de order, of wanneer dit niet mogelijk is een verstrekking van een gelijkwaardig product.